REKLAMACJE I ZWROTY

Reklamacja może zostać złożona przez klienta:

  • w formie elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej na adres: info@allbautech.com

Podczas składania reklamacji należy podać / dołączyć poniższe informacje:

  • numer zamówienia
  • zdjęcia z instalacji reklamowanego przedmiotu
  • fakturę zakupu
  • informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności/wady,
  • żądanie sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub odstąpieniu od umowy sprzedaży oraz danych kontaktowych składającego reklamację.
  • Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 50 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

Dostarczenie reklamowanego produktu: Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie produktu na adres ustalony ze Sprzedawcą.